Om Esteem

Manifest

Esteem skal ved hjelp av sine produkter og filosofi være ledende i forhold til kvalitet og nyskapning.

Velger du Esteem, skal du være trygg på at du som kunde er i fokus, og at du skal få en god opplevelse av våre produkter, kundeservice og kvalitet. Du skal også være trygg på at vi arbeider kontinuerlig for å gi deg de tryggeste, beste og enkleste produktene på markedet. Vi har et tett samarbeid med alle produksjonsledd, og er derfor i stand til hele tiden kunne forbedre og videreutvikle våre produkter.

Esteem kommer i et velkjent format og en størrelse røykere er vant med, og skiller seg slik sett ut fra majoriteten av konkurrerende produkter på det norske markedet i dag.

Esteem produserer damp i stedet for aske og røyk, og gir «følelsen» uten å inneholde tobakk og alle helseskadelige forbundet med dette. Dampen avgir også lite lukt, og setter seg ikke i klær og andre tekstiler.

Dagens populære produkter er i stor grad basert på egen sammensetting og etterfylling av væske. Dette innebærer en ikke ubetydelig sikkerhetsrisiko i forbindelse med kvalitet, lagring, håndtering og ikke minst styrkeforhold på dampen som inhaleres.

Esteem har en lukket ampullkonstruksjon, et sikkert system som eliminerer risikoen for feildosering, søl og utilsiktet eksponering. Ampullene inneholder kun kjente ingredienser som allerede er i utstrakt bruk i næringsmiddelindustrien, og som oppfyller standarder, krav og forskrifter gjeldende i bl.a. EU, USA og Japan.

Esteem er også et norsk selskap, og gir deg derfor økt forbrukertrygghet i tillegg.