Esteem i bruk

Bytte ampull

Fjern dekkpapiret og beskyttelseshetten i bunnen. Skru av den gamle ampullen og skru på den nye ampullen til den sitter. Vær forsiktig med å skru for hardt til, dette kan ødelegge gjengene!

Din Esteem er nå igjen klar til bruk.

 

Lade din Esteem

Kople din Esteem til et micro-USB nettadapter, kople om nødvendig USB-kabelen i adapteret først, kontakten sitter i bunnen av ladekassen (vi anbefaler sterkt å benytte original Esteem lader). Indikatoren til høyre vil markere at enheten lades. Batteriindikatoren til venstre viser gjenstående batterikapasitet.

Viktig informasjon!

Ikke forsøk å åpne, reparere, tilsette væske eller på noen måte modifisere din Esteem på egen hånd. Batteri og ladekasse må håndteres med forsiktighet. Esteem inneholder følsomme elektroniske komponenter og Li-ion batteri. Produktet må ikke bøyes, klemmes, utsettes for høy varme eller ekstrem kulde, direkte sollys, støt (fysisk sjokk), fuktighet eller annet som kan skade produktet.

Ikke benytt batteriet dersom det avgir lukt, genererer varme, blir misfarget, deformert eller på noen måte virker unormalt. Ta da snarest kontakt med oss. Batteriet har en estimert levetid på ca. 2-300 oppladinger.

Ladekassen kan normalt benytte en micro-USB lader med kapasitet >1A, men det anbefales på det sterkeste å benytte medfølgende eller originalt Esteem nettadapter. Esteem tar intet ansvar ved bruk av uoriginal og/eller upassende lader, og skader grunnet bruk av dette dekkes heller ikke av garantien. Dette kan i verste fall føre til materiell- eller personskade.

Oppbevares utilgjengelig for barn og dyr. Gravide og ammende, personer med hjertelidelser, diabetes, astma, allergi, høyt blodtrykk eller andre alvorlige medisinske lidelser må konsultere med lege før bruk, og anbefales ikke å bruke elektroniske sigaretter. Esteem driver kontinuerlig utvikling og kvalitetstesting av væske og inhalator. Vi oppfordrer allikevel til forsiktig bruk. Etter 10-12 trekk (tilsvarende en vanlig sigarett) anbefales det å vente minst 30 minutter før produktet tas i bruk igjen.

Du må være over 18 år for å bruke elektroniske sigaretter.

All bruk av elektroniske sigaretter skjer på eget ansvar.


Tenk miljø!

Ikke kast brukte ampuller og batterier i naturen. Li-ionbatteri og ladekasse resirkuleres eller kastes i egnede beholdere, separat fra husholdningsavfallet. Kassering av disse må skje i overenstemmelse med lokale miljøforskrifter og retningslinjer.